• sprawy związane z windykacją należności pieniężnych (przedsądowa windykacja należności, dochodzenie należności na drodze sądowej),
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym (m. in. sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji, sporządzanie pism w toku postępowania egzekucyjnego, sporządzanie skarg na czynności komornika oraz powództw przeciwegzekucyjnych)