Od początku działalności zawodowej przedmiotem naszych szczególnych zainteresowań objęte jest prawo odszkodowawcze i reprezentacja interesów osób poszkodowanych w wyniku różnego rodzaju zdarzeń, powodujących szkodę majątkową lub niemajątkową. Zapewniamy kompleksowe przeprowadzenie sprawy odszkodowawczej, począwszy od zgłoszenia szkody sprawcy lub ubezpieczycielowi do ugodowego lub prawomocnego zakończenia sprawy w sądzie. Świadczone przez nas usługi prawne mają na celu pomoc poszkodowanym oraz ich najbliższym uzyskać od sprawcy szkody lub właściwego ubezpieczyciela należne odszkodowanie za szkodę i zadośćuczynienie za krzywdę.

Największą kategorię prowadzonych przez nas spraw odszkodowawczych stanowią sprawy przeciwko ubezpieczycielowi OC sprawcy szkody komunikacyjnej (szkody wynikające z kolizji i wypadków drogowych). Tego typu sprawy zwyczajowo dzielone są na szkody osobowe i szkody majątkowe.

Bielsko-Biała