Sporządzanie wniosków do uprawnionych organów o skierowanie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego w trybie art. 89 ustawy z dnia 08.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 825)