• sprawy o stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie ustawy lub testamentu),
  • sprawy o dział spadku,
  • sprawy o zachowek,
  • sprawy o unieważnienie testamentu