• sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństw,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawy podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej (pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej),
 • sprawy o wyrażenie przez sąd zgody na dokonanie istotnej czynności dotyczącej dziecka,
 • sprawy o przysposobienie,
 • sprawy związane z uregulowaniem kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o egzekucję kontaktów w przypadku utrudniania ich przez jednego z rodziców,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie i ustanowienie opiekuna dla ubezwłasnowolnionego całkowicie.
 • sprawy dotyczące wzajemnych rozliczeń pomiędzy konkubentami
sprawy rozwodowe bielsko