• sprawy o ogłoszenie upadłości „konsumenckiej” (porady prawne, sporządzanie wniosków i reprezentacja na każdym etapie postępowania upadłościowego),
  • zgłaszanie wierzytelności