• reprezentacja przed organami administracji publicznej i samorządowej, w tym sporządzanie odwołań i skarg,
  • reprezentacja w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie opinii prawnych.