• reprezentacja w charakterze obrońcy oskarżonych o popełnienie przestępstwa lub przestępstwa karno-skarbowego oraz osób obwinionych o popełnienie wykroczenia, zarówno na etapie postępowanie przygotowawczego, jak i sądowego,
  • reprezentacja w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, zarówno na etapie postępowanie przygotowawczego, jak i sądowego,
  • reprezentacja skazanych w postępowaniu wykonawczym (m. in. sprawy o wyrażenie zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, zamianę orzeczonej kary na inny rodzaj kary),
  • sporządzanie pism procesowych, wniosków oraz zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,