W naszej działalności zawodowej szczególnym zainteresowaniem obejmujemy sprawy, dotyczące tzw. kredytów frankowych. Reprezentujemy interesy kredytobiorców w sporach z bankami, dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty CHF (zarówno z powództwa kredytobiorców przeciwko bankom, jak i w obronie kredytobiorców, którzy zostali pozwani przez bank).

Aktualnie toczymy spory sądowe w miastach, w których banki mają swoje siedziby bądź, w których siedziby mają oddziały banków, z którymi została zawarta umowa kredytu (głównie Warszawa, Łódź i Katowice). Z uwagi na zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego od dnia 07.11.2019 r. możliwym będzie dochodzenie swoich roszczeń od banków przed sądami właściwymi dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy, co – biorąc pod uwagę obłożenie tego typu sprawami sądy znajdujące się w powyższych miastach – powinno skutkować szybszym rozpoznaniem sprawy, a także skutkować będzie brakiem konieczności dojazdu przez Klienta na rozprawę do sądu, zlokalizowanego w mieście, w którym siedzibę ma bank.

kredyty frankowe bielsko